Hotels

Mirage
Moscowskaya st. 1A
Tel. +7 (843) 278-05-05
Riviera
Fatykha Amirkhana st. 1A
Tel. +7 (843) 511-21-21
Korston
N. Yershov st. 1A
Tel. +7 (843) 279-30-00
Shalyapin
Universitetskaya st. 7/80
Tel. +7 (843) 238-28-00
Safar
Odnostoronka Grivki st. 1
Tel. +7 (843) 527-95-26
Ibis
Right-Bulachnaya st. 43/1
Tel. +7 (843) 567-58-00
Suleiman palace
Petersburgskaya st. 55
Tel. +7 (843) 278-16-16
Tatarstan
Pushkina st. 4
Tel. +7 (843) 231-67-04
Giuseppe
Kremlevskaya st. 15/25
Tel. +7 (843) 292-69-34
Premium
Gorkogo st. 3
Tel. +7 (843) 264-59-69
IlMar City
Karbysheva st. 12а
Tel. +7 (843) 211-00-88
Kolvi
Hudyakova st. 7
Tel. +7 (843) 292-28-48